Pielęgnacja

Prawidłowo przeprowadzana pielęgnacja jest potrzebna, aby utrzymać zieleń w najlepszej formie. Przeciwnością jest pielęgnacji jest zaniechanie, które w dłuższym czasie prowadzi do poważnych, czasami nieodwracalnych zmian.

Staramy się przy pracach pielęgnacyjnych stosować zabiegi naturalne, wskazując roślinności kierunek rozwoju, a nie nadawać formę maszynowym działaniem.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i konsultacji z architektem krajobrazu.